Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΨΕΛΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Πρώτη συνάντηση Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 6μμ, 
1ος όροφος Βρεφονηπιακού Σταθμού Σχηματαρίου 

Πληροφορίες στο τηλ. 6983506653
read more " ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΨΕΛΗ "

Ο Σύλλογος Κυψέλη διοργανώνει κινηματογραφικές προβολές
Ο Σύλλογος Κυψέλη διοργανώνει  κινηματογραφικές προβολές 
(είσοδος δωρεάν) 
στον 1ο όροφο του βρεφονηπιακού σταθμού στο Σχηματάρι.
read more " Ο Σύλλογος Κυψέλη διοργανώνει κινηματογραφικές προβολές "

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ουρές χιλιομέτρων ύστερα από καραμπόλα οχημάτων στο Σχηματάρι
Για πάνω από μισή ώρα εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες οδηγοί στο ύψος του Σχηματαρίου όπως βλέπετε και στην φωτογραφία. 
 
Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ όταν σύμφωνα με πληροφορίες είχαμε καραμπόλα οχημάτων. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες αυτή την ώρα ως προς το αν τραυματίστηκε κανείς. 
 
Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής όπου καθάρισαν τον δρόμο για να δοθεί στην κυκλοφορία. 
http://viotianews.gr/
read more " Ουρές χιλιομέτρων ύστερα από καραμπόλα οχημάτων στο Σχηματάρι "

Λήψη απόφασης για την έγκριση της µίσθωσης οικοπέδου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως αύλειος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 19/9-10-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2014 : «Λήψη απόφασης για την έγκριση της απευθείας
µίσθωσης οικοπέδου ιδιοκτησίας  Κωστή Παρασκευής του ∆ηµοσθένη
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως αύλειος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου
∆ηλεσίου» 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 5ο κατά σειρά θέµα
της συνεδρίασης το οποίο είναι θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι το
συγκεκριµένο θέµα δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και προτείνει να συζητηθεί εκτός ηµερησίας διάταξης. 

Στη συνέχεια κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και την
σχετική του πρόταση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 & 7 του Ν. 3852/2010 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, να συζητηθεί το θέµα αυτόν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είπε τα εξής: 
Το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ηλεσίου, στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο κτήριο το οποίο
στερείται αύλειου χώρου. Προκειµένου τα παιδιά να προαυλίζονται χρειάζεται να προβούµε στην ενοικίαση του µοναδικού οικοπέδου που εφάπτεται στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου διότι µετά µεσολαβούν δρόµοι. Το οικόπεδο είναι ιδιοκτησίας Κωστή Παρασκευής του ∆ηµοσθένη, και είναι εκτάσεως 237 τ.µ. 
Η απευθείας µίσθωση είναι επείγουσα και αναγκαία για την οµαλή λειτουργία
του Σχολείου διότι χωρίς αυτό το οικόπεδο το σχολείο δεν θα µπορεί να λειτουργήσει και προτείνεται η ενοικίαση του ανωτέρω οικοπέδου στο ποσό των 1.400,00 €  ετησίως. 
 Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού 
έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, τις διατάξεις των άρθρων 93-100 και 194 του Ν. 3463/2006 και τα άρθρα 65-69 του Ν.3852/2010,, καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, και το τίµηµα είναι λογικό, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την απευθείας µίσθωση από τον ∆ήµο Τανάγρας οικοπέδου ιδιοκτησίας Κωστή Παρασκευής του ∆ηµοσθένη, εµβαδού 237 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση Τρίτα3 ∆ηλεσίου, της ∆.Ε. Σχηµαταρίου και θα χρησιµοποιηθεί ως αύλειος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου. Η ενοικίαση του οικοπέδου θα είναι έως και την λήξη της µίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ηλεσίου. 
Β) Το µίσθωµα ορίζεται στο ποσό των 1.400,00 ευρώ ετησίως. 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα ενέργειες


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 243/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους. 

Σχηµατάρι, 14-10-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
read more " Λήψη απόφασης για την έγκριση της µίσθωσης οικοπέδου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως αύλειος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου "

Εφιάλτης 6.000 κατασχέσεις κάθε μέρα για χρέη στην εφορίαΠάνω από 780.000 τα θύματα των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τις αρχές του χρόνου - Εφόσον οι οφειλέτες ενταχθούν στη νέα ρύθμιση χρεών, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αναστέλλονται

Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνουν οι κατασχέσεις, οι διώξεις και τα άλλα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος οφειλετών. Σε ρυθμούς πολυβόλου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει εξαπολύσει από τις αρχές του χρόνου πάνω από 780.000 «επιθέσεις» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που χρωστούν στην εφορία.
 
Θεωρητικά εφόσον οι οφειλέτες ενταχθούν στη νέα ρύθμιση χρεών, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αναστέλλονται. Ωστόσο το γράμμα του νόμου απαιτεί να πληρώσουν το 50% των οφειλών τους αν θέλουν να γλιτώσουν από τις κατασχέσεις στις τράπεζες.
 
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείς Δημοσίων Εσόδων τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι παίρνουν σειρά, αφού βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο των κατασχέσεων και της φυλάκισης,  είτε έχουν κάνει ρύθμιση είτε όχι για τα «φέσια» που έχουν αφήσει απλήρωτα στο δημόσιο.
 
Ακόμα και αν όλοι αυτοί μπορούσαν να μπουν στη ρύθμιση με τις 100 δόσεις, τα άλλα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που ξεκίνησαν ήδη σε βάρος τους σταματούν να τρέχουν, εκτός από τις κατασχέσεις εις  χείρας τρίτων (στις τράπεζες κυρίως) για τα οποία απαιτείται να βρουν να πληρώσουν μαζεμένα τα μισά από όσα χρωστάνε στο δημόσιο.

«Για φυλακή» η μισή Ελλάδα

 
Η νέα ρύθμιση αποτελούσε την «τελευταία ευκαιρία» για όσους νοιώθουν την καυτή ανάσα του δικαστικού κλητήρα, των κατασχέσεων και των ποινικών διώξεων. Και αυτοί αυξάνονται αλματωδώς μήνα με το μήνα! Ξεπερνούν ήδη τους 2.250.000 οι φορολογούμενοι που έχουν «παλαιά χρέη» στην εφορία προ του 2013, ενώ 1,1 εκατ. φορολογούμενοι μπήκαν στη «μαύρη λίστα» επειδή άφησαν νέα χρέη επειδή άφησαν απλήρωτους τους τρέχοντες φόρους της χρονιάς. Όλοι μαζί χρωστούν 70,1 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά μόνον οι 175.000 από αυτούς είχαν ως τώρα κάνει κάποια ρύθμιση για να αποφύγουν τα χειρότερα.
 
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο φέτος, η εφορία έβαλε στο στόχαστρο 781.000 φορολογούμενους, στους οποίους επέβαλε κατάσχεση ή τους κάθισε «στο σκαμνί» για τα χρέη τους στο κράτος.
 
Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι αποκαλυπτικά:
 
- Μόνο τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν 149.170 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.  Δηλαδή αναλογούν 5.967 κατασχέσεις μισθών, ενοικίων, σε τράπεζες κλπ για κάθε εργάσιμη ημέρα του μήνα! Οι 131.326 έγιναν ηλεκτρονικά χωρίς δικαστικό κλητήρα. Συνολικά μέσα στο 2014 (εννεάμηνο) έγιναν 687.427 κατασχέσεις!
 
- Τον Σεπτέμβριο διενεργήθηκαν 909 προγράμματα πλειστηριασμού. Συνολικά φέτος έχουν γίνει 11.226 πλειστηριασμοί ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών.
 
- Στον προθάλαμο του πλειστηριασμού (παραγγελία κατάσχεσης) μπήκαν τον μήνα Σεπτέμβριο άλλοι 3.731 φορολογούμενοι. Συνολικά από την αρχή του χρόνου έγιναν 25.718 παραγγελίες κατάσχεσης.
 
- Τον μήνα Σεπτέμβριο η εφορία ενέγραψε 290 υποθήκες σε ακίνητα οφειλετών. Έφτασαν έτσι συνολικά τις 2.329.
 
«Για φυλακή» οδεύει πλέον όμως …η μισή Ελλάδα. Μόνο τον Σεπτέμβριο ασκήθηκαν 4.122 ποινικές διώξεις σε φορολογουμένους για χρέη στο δημόσιο. Κάθε εργάσιμη μέρα δηλαδή η εφορία στέλνει άλλους 165 φορολογούμενους «στο σκαμνί». Στο εννεάμηνο ασκήθηκαν συνολικά 54.586 ποινικές διώξεις –όσους έχει δηλαδή πληθυσμό μια πόλη όπως πχ η Καλαμάτα, τα Χανιά ή η Καβάλα!
 
Τα ίδια στοιχεία δείχνουν και ότι οι ρυθμοί που «κτυπά» η εφορία είναι επιταχυνόμενοι και μήνα με τον μήνα αυξάνονται (πλην του Αυγούστου που ήταν  κλειστά τα δικαστήρια).
 
Μόνη «ασπίδα» για τους οφειλέτες φάνταζε η υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων, χωρίς την απαίτηση καταβολής του 50% των οφειλών τους, ώστε να μπορούσαν να εξοφλούν πληρώνοντας τουλάχιστον 50 ευρώ το μήνα για να γλιτώσουν κατασχέσεις και διώξεις. Αλλά και αν μπουν στη ρύθμιση και πετύχουν και αναστολή των κατασχέσεων,  όσοι «λυγίσουν» και στην πορεία φανούν ασυνεπείς στις δόσεις ή μελλοντικούς φόρους και χαράτσια που θα τους επιβληθούν, τότε κινδυνεύουν και πάλι να χάσουν τη ρύθμιση -και τότε ίσως χάσουν τα πάντα…
http://www.protothema.gr/
read more " Εφιάλτης 6.000 κατασχέσεις κάθε μέρα για χρέη στην εφορία "

Απάντηση Χρυσοχοίδη σε Μπασιάκο για τα EΛΤΑ Οινοφύτων
Απάντηση Χρυσοχοίδη και Διοίκησης ΕΛΤΑ σε Μπασιάκο για την ομαλή λειτουργία του Ταχυδρομικού Καταστήματος Οινοφύτων σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας.

«Απαντώντας στο υπ΄αριθμ. Β-1624/29-09-2014 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε αντίγραφο της  υπ΄αριθμ.  2872/23-09-14 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον  Βουλευτή   κ. Ευάγγελο  Μπασιάκο,  σας πληροφορούμε τα εξής:
 Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα.
Ο ΕΛΤΑ, ο οποίος λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες της οικονομίας, αναπτύσσει και υποστηρίζει το Ταχυδρομικό Δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια.
Ειδικότερα, ο ΕΛΤΑ παρακολουθεί πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογεί τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζει και επανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδρομικού Δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα Ταχυδρομικά Καταστήματα, τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία, τους Αγροτικούς Διανομείς κλπ, στοχεύοντας  πάντα στη βέλτιστη Ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Οινοφύτων του Ν. Βοιωτίας, το οποίο λειτουργεί στον ίδιο χώρο, ως Θυρίδα Συναλλαγής υπαγόμενη στο Κατάστημα Σχηματαρίου, το ίδιο ωράριο συναλλαγής 07.30-14.30,  καθημερινά. 
Η ταχυδρομική εξυπηρέτηση των κατοίκων των Οινοφύτων, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του έργου της διανομής ταχυδρομικών αντικειμένων, θα συνεχίσει να παρέχεται όπως και μέχρι σήμερα, χωρίς να μειωθεί το επίπεδο των παρεχομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι, πρωταρχικός στόχος του ΕΛΤΑ, ως Φορέα Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, είναι να διασφαλίζει πάντοτε την ποιοτική ταχυδρομική εξυπηρέτηση σε όλους τους κατοίκους της  περιοχής.»
http://permisospress.blogspot.gr/
read more " Απάντηση Χρυσοχοίδη σε Μπασιάκο για τα EΛΤΑ Οινοφύτων "

Συνελήφθη 72χρονος στο Δήλεσι για λαθρεμπορία καπνούΣυνελήφθη ημεδαπός στο Δήλεσι Βοιωτίας, για παράβαση Νομοθεσίας περί Τελωνειακού Κώδικα και Λαθρεμπορίας

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1.630- γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού

Συνελήφθη, χθες (30-10-2014) το πρωί στο Δήλεσι Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, ένας 72χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση Νομοθεσίας περί Τελωνειακού Κώδικα και Λαθρεμπορίας.

Ειδικότερα, μετά από νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στην οικία του 72χρονου, στην ευρύτερη περιοχή της Αυλίδας Ευβοίας, βρέθηκαν εντός ειδικής κρύπτης και κατασχέθηκαν, δύο νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα αδασμολόγητου καπνού, συνολικού μεικτού βάρους (1.630) γραμμαρίων.

Η ανωτέρω ποσότητα καπνού θα σταλεί στο Τελωνείο Οινόης Βοιωτίας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο.

Την έρευνα και το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.
read more " Συνελήφθη 72χρονος στο Δήλεσι για λαθρεμπορία καπνού "

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση στον Δήμο Τανάγρας
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 19/9-10-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2014 : «Λήψη απόφασης για την συγκρότηση ∆ηµοτικού
Γραφείου Ενηµέρωσης για την Απασχόληση στον ∆ήµο Τανάγρας» 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 40ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Ν. 3463/2006 τα δηµοτικά και κοινοτικά γραφεία
ενηµέρωσης για την απασχόληση είναι συµβουλευτικά και γνωµοδοτικά όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο του ∆ήµου και έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, µε στόχο
την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. 

Συγκροτούνται και λειτουργούν µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου και αποτελούνται από αιρετούς και κατοίκους του οικείου ∆ήµου. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους,  συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους µε τους µε τα κατά τόπους γραφεία Ο.Α.Ε.∆., τα Κέντρα Επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλους αρµόδιους φορείς, καθώς και µε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια του ∆ήµου. 

Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θεοδώρου
∆ηµοσθένης , είπε πως όσα γραφεία και να συστήσουµε δεν λύνεται το πρόβληµα, το θέµα της ανεργίας είναι ανεξέλεγκτο και για αυτό θα πρέπει την 1η Νοέµβρη να
συµµετάσχουµε όλοι στην Πανελλαδική απεργία. 
Λαβών τον λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Σαµουρέλης Χρήστος είπε πως
όντως υπάρχει πρόβληµα µε την ανεργία άλλα και ο ∆ήµος θα πρέπει να κάνει µια
αρχή. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη
του το άρθρο 85 του Ν. 3463/2006 και την προαναφερόµενη εισήγηση. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την λειτουργία του δηµοτικού γραφείου ενηµέρωσης στον ∆ήµο
Τανάγρας. 

Β) Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο θα είναι: 
• Εξατοµικευµένη προσέγγιση
 (διάγνωση και καταγραφή των αναγκών του εξυπηρετούµενου) 
• Συµβουλευτική Εργασίας-Ψυχοκοινωνική στήριξη
 (ενδυνάµωση του ατόµου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του και 
 κινητοποίηση του για την ανάληψη ευθυνών και δράσεων) 
• Πληροφόρηση σχετικά µε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού
• Ενηµέρωση για ευκαιρίες µεταπτυχιακών σπουδών και µετεκπαίδευση
• Σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος και Συνοδευτικής Επιστολής
• Ενηµέρωση για τις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τοµέα
• Ενηµέρωση για τη διαδικασία συµµετοχής σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, που
αφορούν µόνιµο και εποχικό προσωπικό
• Τεχνικές υποστήριξης για τη διαδικασία της Συνέντευξης
• Ενηµέρωση για υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό και το ∆ηµόσιο
τοµέα
• Ενηµέρωση για την έκδοση κάρτας ανεργίας
• Ενηµέρωση για προγράµµατα του ΟΑΕ∆
• Ενηµέρωση για επιδοτούµενα σεµινάρια κατάρτισης του ΟΑΕ∆ για ανέργους 
• Πληροφόρηση για παροχές ιατροφαρµακευτικής κάλυψης και περίθαλψης
• Αρχείο αγγελιών και δηµοσιευµάτων στα οποία µπορεί κανείς να ανατρέξει για
αναζήτηση αγγελιών και προκηρύξεων

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιο, 
προκειµένου να συγκροτήσει το ∆ηµοτικό Γραφείο Ενηµέρωσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 234/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους. 

Σχηµατάρι, 29-10-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος


https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A975%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%92-42%CE%9C/document?inline=true
read more " Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση στον Δήμο Τανάγρας "

Νέο σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης στο "Οικονομικό Μουσείο"
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Αντιμετώπιση όλων των "επικοινωνιακών τύπων" πελάτη)
Σκοπός:
Αποτελεσματικότερες πωλήσεις, αποτελεσματικότερη επικοινωνία, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τα «δυνατά τους σημεία», τα ιδιαίτερα «επικοινωνιακά χαρακτηριστικά τους» αλλά και έχοντας την ικανότητα να «αναγνωρίσουνε» τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του συνομιλητή τους, πελάτη, συνεργάτη, συζύγου, παιδιών κ.λπ.
Η Επικοινωνία (λεκτική, γραπτή, γλώσσα σώματος) έχει ΠΑΝΤΑ ένα σκοπό. Δεν υπάρχει καλή και κακή επικοινωνία αλλά αποτελεσματική και μη – αποτελεσματική. Η συμπεριφορά είναι το ορατό μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας.
Απευθύνεται:
Σε όλους! Ελεύθερους Επαγγελματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών και σε όλους όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους στην Επικοινωνία.
Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:Ολιγομελή τμήματα (max. 15 συμμετέχοντες)
1ο τμήμα : Σάββατο 08/11/2014  10.00 – 14.30
Τελευταία ημέρα Δήλωσης συμμετοχής & κατάθεσης Πέμπτη 06/11/2014
Συνοπτική Θεματολογία:
 • Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • 12 ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΚΟΨΕΙΣ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
 • ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Η ΓΛΩΣΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΖΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ
 • ΤΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ?
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΠΩΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • H ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
 • ΤΕΣΤ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ! ΤΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ? ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑΙΡΙΑΖΩ?
 • ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ? ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ? ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ?
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΛΑΤΗ!
Χώρος Διεξαγωγής: «Οικονομικό Μουσείο», Παυλοπούλου & Μεσολογγίου, Οικισμός ΟΤΕ,  Δήλεσι Βοιωτίας
Δικαίωμα Συμμετοχής: 50€, προσφορά στις 3 συμμετοχές η 4η θα προσφέρεται Δωρεάν.
Τρόπος πληρωμής: Κατάθεση στην τράπεζα Alpha Bank IBAN: GR4601403410129002101054523
ή με συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής και εξόφληση σε μετρητά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 597776

read more " Νέο σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης στο "Οικονομικό Μουσείο" "

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Η Παρέλαση στο Δήλεσι (foto & video)
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στο Δήλεσι με τη μαθητική παρέλαση.

Νωρίτερα είχε γίνει ο εκκλησιασμός των μαθητών στο ναό της  Ζωοδόχου Πηγής και συγκέντρωση στην πλατεία Δηλεσίου όπου ακολούθησαν :

Επιμνημόσυνη Δέηση.

Κατάθεση στεφανίων από εκπροσώπους των μαθητών , του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων , του προέδρου του δημοτικού συμβούλιου κου Γ.Βουγιέση ως εκπρόσωπο του δήμου και πολιτιστικούς συλλόγους του Δηλεσίου.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου  έψαλαν τον Εθνικό ύμνο.
Παρέλαση μαθητών – μαθητριών Δημοτικού σχολείου.
Παρά τον βροχερό καιρό πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί στην πλατεία για να παρακολουθήσει και χειροκροτήσει τους μαθητές του σχολείου μας.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν και στους διοργανωτές. 

foto
video

read more " Η Παρέλαση στο Δήλεσι (foto & video) "